Modelformulier voor herroeping

  (Dit formulier alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)

  Aan:
  TooBri Home Retour
  Oude Asserstraat 38
  9481BL Vries
  info@toobrihome.nl
  085 - 301 97 25

  Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroeppen

  Besteld op:

  Bestelnummer:

  Ontvangen op:

  IBAN Rekeningnummer:

  Datum: